DIN A3

297×420 mm
für Plakat, Flyer, Wandkalender

DIN A3 Hochformate:

1-Seitig
2-Seitig

DIN A3 Querformate:

1-Seitig
2-Seitig

DIN A2

420×594 mm
für Plakat, Wandkalender

DIN A2 Hochformate:

1-Seitig
2-Seitig

DIN A2 Querformate:

1-Seitig
2-Seitig

DIN A1

594×841 mm
für Plakat

DIN A1 Hochformate:

1-Seitig
2-Seitig

DIN A1 Querformate:

1-Seitig
2-Seitig

DIN A0

841×1189 mm
für Plakat

DIN A0 Hochformate:

1-Seitig
2-Seitig

DIN A0 Querformate:

1-Seitig
1-Seitig